Tổ chức tài chính vi mô CEP 4+

Tổ chức tài chính vi mô CEP

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
Các tính năng trên ứng dụng CEP:
+ Theo dõi khoản đang vay, lịch sử vay tại CEP.
+ Tra cứu được các khoản tiết kiệm gửi ở CEP.
+ Thay đổi mật khẩu ngay trên ứng dụng.
+ Bảo mật cao với tính năng đăng nhập bằng sinh trắc học...

What’s New

Version 1.0.15

Cập nhật thông tin App

App Privacy

The developer, Tổ chức tài chính vi mô CEP, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Productivity
Business
Finance
Finance
Business
Business