Tổ Tôm Việt Nam 4+

Thanh Phan Van

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Tổ tôm là trò chơi dân gian Việt Nam, là một loại bài lá có từ rất lâu đời, thường được chơi vào dịp lễ hội lớn và không có tính chất cá cược, bài bạc.

What’s New

Version 1.22.0

- Tính năng xin chơi - tính điểm
- Sửa 1 số lỗi game

App Privacy

The developer, Thanh Phan Van, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Games
Games
Games
Games
Games
Games