Screenshots

Description

Ứng dụng Tổng đài 111 là kênh tiếp nhận thông tin, bằng chứng, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em thuộc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em. Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp những nguồn thông tin hữu ích liên quan đến An toàn Trẻ em như thư viện tài liệu điện tử, danh bạ các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp, và danh sách địa chỉ trang web của các đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Trẻ em.

Ứng dụng Tổng đài 111 là sản phẩm của dự án “Xây dựng phần mềm Bảo vệ Trẻ em” tài trợ bởi Micorosft và được thực hiện bởi ChildFund Việt Nam nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Bảo vệ Trẻ em tại Việt Nam. Ứng dụng Tổng đài 111 thuộc quyền quản lý của Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông – Cục Trẻ em.

Điểm nổi bật của ứng dụng
- Báo cáo những thông tin, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em
- Cung cấp những bằng chứng như hình ảnh và video giúp hỗ trợ quá trình điều tra và xác minh thông tin.
- Truy cập những tài liệu thông tin do Cục Trẻ em và các đơn vị về Trẻ em phát hành chính thức, bao gồm những tài liệu pháp luật
- Truy cập danh bạ điện tử của các đơn vị hỗ trợ khẩn cấp
- Truy cập danh sách địa chỉ các đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Trẻ em

TẢI ỨNG DỤNG TỔNG ĐÀI 111, VÌ AN TOÀN CỦA TRẺ EM!”

What’s New

Version 1.0.7

- Cải thiện hiệu năng

Ratings and Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Tong Dai Quoc Gia Bao Ve Tre Em 111, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like