T-Track Pro 4+

Thach Nguyen

    • Free

Screenshots

Description

- Tự động đăng nhập.
- Theo dõi và lưu vết di chuyển thời gian thực.
- Mô phỏng lịch sử.
- Ngắt nguồn từ ứng dụng.
- Vẽ đường từ vị trí của bạn đến xe.
- Cập nhật trạng thái xe liên tục.
- Nhận cảnh báo từ thiết bị (ra vào vùng giám sát, thiết bị rung, nguồn tắt/bật....)
- Cảnh báo chống trộm (mở khóa trái phép, xe di chuyển khỏi điểm dừng đỗ)
- Hỗ trợ nhiều vùng giám sát
- Chống trộm bằng cuộc gọi
- Xem báo cáo từ app

What’s New

Version 3.16.2

- Fix bugs.

App Privacy

The developer, Thach Nguyen, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Navigation
Utilities
Navigation
Navigation

You Might Also Like

Travel
Travel
Navigation
Travel
Navigation
Navigation