Screenshots

Description

Colorful tones for your enjoyment!
Click on the screen and play an instrument.
You can play the piano or guitar.
How to change a musical instrument?
- Swipe from left side of the screen
The thing is that you can't see a keyboard. Play with touch screen to find out where is the right tone for you or just have fun with touching the screen.
Screen is divided into parts and each part is assigned a color and tone.
Great visual color effects when you touch the screen :)
Musical instruments have a C major scale, 3 octaves and is tuned to 432 Hz.

The frequency of 432 Hz corresponds to the tone A in the musical scale.
Today there is not much music, which is tuned to the original and natural frequency.
It is commonly used for this tone frequency 440 Hz.
We know the importance of how things resonate. Music tuned to this frequency is natural for us because it vibrates on the principles of natural harmonics waves that have a positive influence on our mind.
Therefore, the time you spend with this application will be not only entertaining but also enjoyable.
Have fun and relax!

coming soon: new musical instruments, new features, ......


We wish you all the best and we hope this application will be helpful!!!
Thank you.
GIBOX developers team.

SLOVAK
Farebné tóny pre vaše potešenie!
Klikni na displej a zahraj si na hudobnom nástroji.
Môžeš si zahrať na klavíri alebo gitare.
Ako zmením hudobný nástroj?
- potiahnite prstom z ľavej strany do displeja
Ide o to, že nemôžete vidieť klávesnicu. Dotýkajte sa displeja a zistite kde je tón, alebo sa len pobavte s hraním na obrazovku.
Display je rozdelený na časti a ku každej časti je pridelený tón a farba.
Skvelý vizuálny farebný efekt pri dotyku displeja :)
Hudobné nástroje majú stupnicu C dur, 3 oktávy a sú ladené na 432 Hz.
Frekvencia 432 Hz odpovedá tónu A v hudobnej stupnici.
Dnes už prakticky neexistuje hudba, ktorá je ladená na túto pôvodnú a prirodzenú frekvenciu.
Bežne sa používa pre tento tón frekvencia 440 Hz.
Vieme, že je dôležité ako veci rezonujú. Hudba ladená na tejto frekvencii je pre nás prirodzená, pretože vibruje na princípoch prirodzených harmonických vĺn, ktoré majú pozitívny vplyv na našu myseľ.
Preto čas, ktorý strávite s touto aplikáciou bude nielen zábavný ale aj príjemný.


POLISH
Kolorowe tony muzyczne dla przyjemności!
Kliknij na ekranie i grać na instrumencie.
Możesz grać na pianinie lub gitarze.
Jak zmienić instrument muzyczny?
- Przesuń od lewej strony ekranu
Jest to, że nie można zobaczyć klawiaturę. Zagraj z ekranu dotykowego, aby dowiedzieć się, gdzie jest ton lub po prostu bawić się z dotykania ekranu.
Ekran podzielony jest na części, a każda część jest przypisany kolor i ton.
Świetny efekt wizualny koloru po dotknięciu ekranu :)
Instrumenty muzyczne mają C-dur, trzy oktawy i jest dostrojony do 432 Hz.
Częstotliwość 432 Hz odpowiada tonowi A w skali muzycznej.
Dzisiaj praktycznie nie ma muzyki, który jest dostrojony do częstotliwości powodzi i naturalne.
Jest on powszechnie stosowany w tym ton częstotliwości 440 Hz.
Wiemy, jak ważne rzeczy rezonans. Muzyka dostrojony do tej częstotliwości jest naturalna dla nas, ponieważ wibruje na zasadach naturalnych harmonicznych, które mają pozytywny wpływ na nasz umysł.
W związku z tym, czas spędzony z tej aplikacji nie tylko zabawa, ale również będą przyjazne.

What’s New

Version 2.1

- multitouch enabled

App Privacy

The developer, GIBOX, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like