Tepbac - Công cụ thủy sản 4+

Tep Bac Company Limited

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Cập nhật giá thủy sản:
- Theo dõi giá theo loài
- Theo dõi giá theo khu vực
- Cho phép thành viên cập nhật giá

Công cụ tính khoáng
- Tính hóa chất cần bổ sung theo chỉ số khoáng trong môi trường
- Tìm loại hóa chất chi phí thấp xử lý khoáng

Công cụ tính tỉ lệ sống theo 3 cách
- Theo dự báo ngày nuôi
- Theo lượng thức ăn
- Theo chài mẫu

Ngoài ra ứng dụng còn câp nhật tin tức ngành và kỹ thuật nuôi liên tục từ tepbac.com.

What’s New

Version 4.5.0

- Cập nhật điều chỉnh định dạng giúp nội dung rõ ràng hơn.
- Cải thiện hiệu năng
- Sửa vài lỗi nhỏ

App Privacy

The developer, Tep Bac Company Limited, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking