Screenshots

Description

Dự án thư viện PDF là một hệ thống chia sẻ sách định dạng PDF cho cộng đồng. ở đây bạn có thể đọc sách trực tuyến hoặc tải sách về đọc khi offline
Tất cả các định dạng sách điều được chuẩn hoá PDF giúp chia sẻ dễ dàng hơn

Cảm ơn các bạn đã đóng góp cho cộng đồng.
Chúng tôi còn tiếp tục phát triển thêm

What’s New

Version 1.1

- thêm sách bộ
- thêm vài ảnh có trong quyển sách
- sửa lỗi tự động cập nhật dữ liệu

App Privacy

The developer, Hung Phuoc Tran, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like