ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

อธิบาย
แอปพลิเคชันปฏิทินพุทธศักราช ๒๕๖๑ ชุด “ใต้ร่มพระบารมี ตติยราชมหิดล” ถ่ายทอดพระราชปณิธานความดีงามแห่งราชสกุลมหิดล ในการสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฏร์และแผ่นดินไทย ทรงคุณค่าด้วยพระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงามโดยการสร้างสรรค์จากศิลปินชั้นนำ
มอบฟังก์ชั่นเพื่อการใช้ปฏิทินที่ครบถ้วน
- แสดงวันที่แต่ละเดือน วันหยุด วันสำคัญต่างๆ
- แสดงข้างขึ้น ข้างแรม วันพระ วันอธิบดี วันธงชัย
- บันทึกช่วยจำ ทั้งการนัดหมาย และข้อมูลต่างๆ
ปฏิทินในรูปแบบดิจิทัลพร้อมใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตโดยกลุ่มธนชาต สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส สะท้อนถึงการเป็นสถาบันการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าใจและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของทุกคนอย่างแท้จริง

เงื่อนไข
เงื่อนไขการใช้ Thanachart Calendar
1. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า Thanachart Calendar จะสามารถถูกใช้งานได้ภายในระยะเวลาจำกัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก Thanachart Calendar เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
2. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า Thanachart Calendar และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นการให้บริการตามสภาพ (as is) และผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงว่าไม่มีการรับประกันใดๆ ว่า Thanachart Calendar จะ (1) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ (รวมทั้งการสูญหายของข้อมูล) ต่ออุปกรณ์ ซอฟแวร์ แอปพลิเคชั่น หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ (2) เหมาะสมกับประโยชน์ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ (3) สามารถให้บริการได้โดยปราศจากข้อติดขัด หรือข้อขัดข้องใดๆ (4) สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (5) ปราศจากส่วนที่อาจเป็นอันตรายหรือข้อผิดพลาด (6) สามารถป้องกันการเข้าสู่อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ (7) มีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือครบถ้วน (8) ปราศจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดๆ
3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนชาต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมกันเรียกว่า “ธนชาต”) ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะโดยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้งาน Thanachart Calendar ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำหรับความเสียหายอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดและ/หรือใช้งาน Thanachart Calendar
4. กรณีผู้ใช้บริการนำรูปภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการกระทำใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือในลักษณะขัดต่อความสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีบน Thanachart Calendar ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยธนชาตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกระทำดังกล่าว และหากธนชาตได้รับความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนชาตจนครบถ้วน
5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าเงื่อนไขการใช้ Thanachart Calendar ฉบับนี้อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เป็นคราวๆ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.8.0

แก้ไขการจัดวางสำหรับ iPhone X

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป Illusion (Thailand) Co.,Ltd ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ