Screenshots

Description

СЕКОЈ ОТПАД ИМА СВОЈ ДОМ, ПРОНАЈДИ ГО !!!
РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, СЕЛЕКТИРАЈ, РЕЦИКЛИРАЈ И ЗАШТИТИ ЈА НАШАТА ЖИВОТНА СРЕДИНА !!!

Играта Green game е направена од македонската компанија Вестел, по идеја и иницијатива на Александра Пановска Илиевска од колективниот постапувач Нула Отпад ДОО Скопје, а со огромна поддршка од Холандска Амбасада во Македонија. Кон оваа идеја се приклучува и колкетивниот постапувач ПАКОМАК ДОО.

Играта е официјално изработена во 2017 година. Истата е наменета за IOS и андроид, таблет или ПС уреди со цел да биде достапна до секое дете on line или без интернет, на едноставен принцип drag and drop, а потоа и селфи фотографии за мапирање.

Играта се базира на селекција на отпад, има опции и начини за правилна селекција на отпадот, а потоа носи до едно ново ниво за мапирање на локациите на кои низ Република Македонија Нула Отпад и Пакомак имаат поставено инфраструктура (контејнери и канти) за селекција на отпадот и тоа: отпадни батерии и акумулатори, отпадна електрична и електронска опрема и отпад од пакување (хартија, пластика, метал, стакло, композит и дрво).

Согласно потребата да се направи едукација на целото население, а започнувајки од децата, двете компании кои работат во Република Македонија, и тоа Нула Отпад ДОО Скопје во делот на отпадни батерии и акумулатори, отпадна електрична и електронска опрема, и ПАКОМАК ДОО за отпад од пакување (хартија, пластика, метал, стакло, композит и дрво), дојода до нова потреба која произлегува од развојот на пазарот и новите генерации. Компаниите се здружија во уште еден проект со кој се создаде заеднички производ, игра за деца, а со поддршка од Холандската Амбасада. Главаната цел е едукација адаптирана во новото време каде се задржува интересот низ игра, а се учи во основа суштината за селекција на отпадот кој секојдневно се создава.

Играта е нов концепт, или на креативен начин да се учи за селекција на отпадот, низ игра и забава децата да научат првилно да го селектираат отпадот кој го создаваат.


СЕКОЈ ОТПАД ИМА СВОЈ ДОМ, ПРОНАЈДИ ГО !!!
РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, СЕЛЕКТИРАЈ, РЕЦИКЛИРАЈ И ЗАШТИТИ ЈА НАШАТА ЖИВОТНА СРЕДИНА !!!

App Privacy

The developer, Filip Ivanovski, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like