Στιγμιότυπα

Περιγραφή

Odyssey: Greek mythology point and click adventure game. Join the heroes of troy

Step into this epic point-and-click mythical adventure game with giants. See what it takes to be the Greek demigod hero Odysseus (Ulysses)! Get ready to embark on a journey filled with danger, mythical creatures and ancient Gods. Thrilling moments and unexpected twists as well as the evil presence of legendary creatures dominate this mythical game throughout. This is a huge mystery game like the good old adventure games from the golden age, found nowadays in scumm and scummvm engine. This game is not like the hidden object adventure games, its an old school point and click adventure game. Play the era of minotaur, pegasus, atlantis and other greek mythology creatures.

You will have to step into the shoes of Odysseus (Ulysses) and his journey home after the fall of Troy. It took him ten years to reach Ithaca after the ten- year Trojan War. Become a part of Homer's original myth, live the adventure, and educate yourself during the process.

Beware; this is not a simple task, its a crusade. You will have to escape from Goddess Calypso island, blind the giant Cyclop Polyphemus, escape the mansion of the witch Goddess Circe, enter the gates of hades, go to the land of the death in search of an mystery oracle, avoid the Siren mermaids and gorgon, pass between the waterworld, six-headed monster Scylla and the whirlpool Charybdis creature, and visit the Sun God island. Finally, you will have to find Ithaca and your lost city, murder the suitor and get together with your beloved wife, Penelope and your fearless son Telemachus. Athena the greek goddess from olympos will help you in this journey. Join the legendary Greek Mythology heroes like perseus celebrated by Homer and hesiod.

FEATURES:
▶ Huge and classic Greek mythology mystery adventure games with gorgon and olympus.
▶ Be part of Homer's epic heroes story and educate yourself while playing. Like arthur and camelot.
▶ Face ancient Gods, Sirens, Cyclops and other monsters.
▶ Beautifully hand drawn cartoons (Full HD), humorous dialogs and challenging puzzles.
▶ Short animation synopsis for educational purposes.
▶ Fully translated into English, German, French, Spanish, Russian and Greek.
▶ FHD display is fully supported.

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 1.3.0

* New game engine
* Many bugs fixed

Βαθμολογίες και κριτικές

4,0 από 5
1 βαθμολογίες

1 βαθμολογίες

Bivalacqua ,

thank you

thank you for crating this game. the odyessy in a point and click game!!!! Pretty please do the Aeneid next, Please.

Απόρρητο εφαρμογής

Ο δημιουργός CrazySoft Limited δεν έχει δώσει στην Apple λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τον χειρισμό δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική απορρήτου δημιουργού.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες

Ο δημιουργός θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες προστασίας απορρήτου όταν υποβάλει την επόμενη ενημέρωση της εφαρμογής.

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή