Tradutor Gaio 4+

Xunta de Galicia

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

[GL]
Aplicación móbil que permite a tradución automática de textos entre galego, castelán, portugués, inglés e catalán.

A app ofrece a información de que palabras non se atopan nos seus dicionarios e permite ao usuario facer suxestións para engadir novos termos. Tamén se poden gardar traducións favoritas e configurar o sentido da tradución por defecto.

A app de Gaio conta cunha páxina de “Preguntas frecuentes”, na que se resolven as dúbidas máis habituais.

[ES]
Aplicación móvil que permite la traducción automática de textos entre gallego, castellano, portugués, inglés y catalán.

La app ofrece la información de que palabras no se encuentran en sus diccionarios y permite al usuario hacer sugerencias para añadir nuevos términos. También se pueden guardar traducciones favoritas y configurar el sentido de la traducción por defecto.

La app de Gaio cuenta con una página de "Preguntas frecuentes", en la que se resuelven las dudas más habituales.

What’s New

Version 1.2.1

[GL]
Incluímos unha nova sección na que poderás ver unha listaxe das últimas traducións que realizaches.
Ademais, agora poderás decidir o modo de visualización da aplicación: modo escuro ou modo claro. Ti elixes!
Tamén arranxamos algúns problemas reportados polos usuarios.

[ES]
Incluimos una nueva sección en la que podrás ver un listado de las últimas traducciones que has realizado.
Además, ahora podrás decidir el modo de visualización de la aplicación: modo oscuro o modo claro. ¡Tú eliges!
También hemos arreglado algunos problemas reportados por los usuarios.

App Privacy

The developer, Xunta de Galicia, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Entertainment
Travel
Reference
Travel
Reference
Travel

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education