Transporte Público de Galicia 4+

Xunta de Galicia

Diseñado para iPad

    • Gratis

Capturas de pantalla

Descripción

[GL]
Aplicación oficial de transporte público da Xunta Galicia que permite acceder ás paradas e coñecer os horarios dos servizos titularidade da Xunta de Galicia.

Se eres usuario/a frecuente do transporte metropolitano (realizas polo menos 41 viaxes ao mes), se tes dereito a bonificacións sociais ou dispón da tarxeta Xente Nova, esta APP tamén che permitirá rexistrar as sus tarxetas de transporte público, ver o resumo de reembolsos realizados e recibir notificacións das túas recargas no teu dispositivo móbil.

Se es usuario/a dos servizos baixo demanda poderás descargar as túas reservas en formato wallet para poder levalos contigo na túa aplicación de tíckets

[ES]
Aplicación oficial de transporte público de la Xunta Galicia que permite acceder a las paradas y conocer los horarios de los servicios titularidad de la Xunta de Galicia.

Si eres usuario/a frecuente del transporte metropolitano (realizas por lo menos 41 viajes al mes), si tienes derecho a bonificaciones sociales o dispone de la tarjeta Xente Nova, esta APP también te permitirá registrar sus tarjetas de transporte público, ver el resumen de reembolsos realizados y recibir notificaciones de tus recargas en tu dispositivo móvil.

Si eres usuario/a de los servicios bajo demanda podrás descargar tus reservas en formato wallet para poder llevarlos contigo en tu aplicación de tickets

Novedades

Versión 3.0.1

[GL] Corrección de erros menores.

[ES] Corrección de errores menores.

Privacidad de la app

El desarrollador, Xunta de Galicia, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Search History
  • Diagnostics

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

Más de este desarrollador

Entertainment
Travel
Reference
Travel
Reference
Reference

También te puede interesar

Travel
Navigation
Travel
Travel
Travel
Travel