iPad Screenshots

Description

TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert.
Områdene er samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet og produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå.
Observasjonsskjemaet gir et visuelt bilde av barns språk- og samspillsferdighet, oppgavene er aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva en kan forvente ut fra barnets alder.

Observasjonsskjema må brukes sammen med fagboken om Tras.
Det finnes også papirversjon av skjemaet samt en tiltaksbok med tips og ideér.
Bøkene og papirversjon av skjemaet bestilles på www.infovestforlag.no

What’s New

Version 1.1

Denne appen er oppdatert av Apple og bruker nå det nyeste Apple-sertifikatet for signering.

Oppdatert til å virke med iOS 11.

App Privacy

The developer, Info Vest Forlag, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like