TrC | TfW 4+

Plan train travel, buy tickets

Transport For Wales

  • 4.8 • 114 Ratings
  • Free

Screenshots

Description

Arbed arian, amser ac ymdrech gydag ap Trafnidiaeth Cymru

Save money, time and effort with the Transport for Wales app


Yn wahanol i rai apiau rheilffyrdd, mae ap Trafnidiaeth Cymru yn caniatáu i chi archebu a thalu am eich teithiau heb ffioedd archebu ychwanegol. Dim ond am eich tocyn y byddwch yn talu - nid oes unrhyw gostau cudd ychwanegol.

Unlike some rail apps, the Transport for Wales app lets you book and pay for your journeys without added booking fees. There are no hidden costs on top of your ticket price.


Gallwch fanteisio ar ein holl docynnau arbed arian fel Multiflex a gwneud arbedion ar eich teithiau pellter hir gyda'n tocynnau Advance, heb unrhyw gost ychwanegol.

You can enjoy all our money-saving tickets like Multiflex and make savings on your long-distance journeys with our Advance tickets.


Rydym hefyd yn defnyddio system Pay in 3 os ydych yn defnyddio PayPal i brynu tocynnau sy’n costio £30 neu fwy. Gellir storio e-docynnau digidol yn waled talu eich ffôn clyfar a chael atynt yn rhwydd.

We’re also offering a Pay in 3 for any purchases through PayPal when you spend £30 or more. With convenient digital e-tickets, these can be stored in your smartphone’s payment wallet for easy access.


Cewch fanylion teithio byw i'ch ffon, gyda rhybuddion ychwanegol ynghylch gwasanaethau i'ch helpu i olrhain eich teithiau. Gall yr ap eich helpu i ddod o hyd i drenau TrC sydd a'r mwyaf o le, fel y gallwch gynllunio teithiau cysurus. Mae'n rhwydd dod o hyd i ganllawiau am ein cynllun Ad-daliadau am Oedi os caiff eich trên ei oedi neu ei ganslo.

Get live journey updates and additional service alerts at your fingertips, to help you keep track of your journeys. The app gives you the ability to find the TfW trains with most space, so you can plan your journeys and get extra comfort. You can easily find guidance on our Delay Repay scheme if your train is delayed or cancelled.


Os ydych wedi defnyddio ein ap neu'n gwefan i brynu tocyn Advance i deithio ar wasanaeth TrC (ar gyfer taith gyfan neu ran ohoni), cewch eich diogelu'n awtomatig gan ein cynllun Ad-dalu am Oedi ac nid oes angen i chi wneud cais. Bydd ein system yn nodi a oes oedi o 15 munud neu fwy i'ch taith wedi digwydd a chreu hawliad ar eich rhan o fewn 24 awr o gwblhau'r daith.

If you purchased an Advance ticket to travel on a TfW service (for all or part of your journey) using our app or website, you're covered by our Automatic Delay Repay scheme and you don’t need to submit a claim. Our system will identify if you're delayed by 15 minutes or more and create a claim on your behalf.


*******************************

- Save money with no booking fee on your tickets.
- Arbedwch arian heb unrhyw ffioedd archebu.

- Get exclusive access to offers.
- Cael mynediad unigryw i gynigion.

- Get access to money-saving Multiflex tickets and Advance fares.
- Cael mynediad at docynnau Multiflex sy'n arbed arian a phrisiau tocynnau Advance.

- Spread the cost with Pay in 3 from PayPal when you spend £30 or more.
- Defnyddio Pay in 3 PayPal os ydych yn gwario £30 neu fwy.

- Get travel updates and platform information at your fingertips to make your journey as smooth as possible.
- Diweddariadau teithio a gwybodaeth am blatfformau ar flaen eich bysedd i wneud eich taith mor esmwyth â phosibl.

- Have the ability to find trains with more space and get easy access to Delay Repay if your train is delayed or cancelled.
- Dod o hyd i drenau sydd â mwy o le arnynt a chael mynediad hawdd at Ad-daliad am Oedi os caiff eich trên ei oedi neu ei ganslo.

- Make bike reservations on some of our services.
- Gwneud cais am rai o'n gwasanaethau.

- Choose your language option – our app provides both Welsh and English language preferences.
- Dewis iaith – mae ein ap ar gael yn Gymraeg neu Saesneg.

What’s New

Version 1.2.7

- We've enabled E-Tickets on mobile devices. Set your preferred E-Ticket preference in the new Ticket Preferences section in your account.
- M-Tickets can now only be activated whilst online in order to improve stability and performance.
- Continued Bug Fixes and Improvements.

- Rydym wedi galluogi E-Docynnau ar ddyfeisiau symudol. Gosodwch eich dewis E-Docyn yn yr adran Dewisiadau Tocynnau newydd yn eich cyfrif.
- Bellach dim ond tra ar-lein y gellir actifadu Tocynnau M er mwyn gwella sefydlogrwydd a pherfformiad.
- Atgyweiriadau a Gwelliannau Parhaus.

Ratings and Reviews

4.8 out of 5
114 Ratings

114 Ratings

vev116 ,

App is OK, but…

Should use the term “back” instead of “cancel” when viewing more information in the middle of booking your ticket. And FTLOG when filling in your address in the payment section, when selecting your country, it would have been helpful finding mine if the countries had been in alphabetical order!!

Developer Response ,

Thank you for your review. We will feedback your comments to the developers.

App Privacy

The developer, Transport For Wales, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

 • Purchases
 • Financial Info
 • Contact Info
 • Identifiers
 • Usage Data
 • Diagnostics

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

 • Usage Data

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Cardiff Bus
Travel
TransPennine Express
Travel
Arriva UK Bus
Travel
CrossCountry
Travel
fflecsi
Travel
Northern train tickets & times
Travel