Screenshots

Description

เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 ที่พัฒนาโดยทีมงาน Tripitaka91.com
ซึ่งพัฒนาต่อจากเวอร์ชั่นเดิมที่พัฒนาโดย บริษัท Devsenses Co., LTD.
โดยเพิ่มความสามารถของแอพ ให้มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม eBook ทั่วไป
เพื่อความสะดวกในการอ่าน ค้นหา บันทึก จดจำ ฯลฯ

โดยอ้างอิงข้อมูลพระไตรปิฎกจาก : พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 91เล่ม ฉบับ มหามกุฎราชวิทยาลัย (ปกสีน้ำเงิน)

สำหรับหัวข้อธรรมสำคัญนั้น จัดทำและและรวบรวมโดยคณะวัดสามแยก (www.samyaek.com) นำโดยอดีตพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาพระไตรปิฎก โดยให้คณะลูกศิษย์ (พระสงฆ์และฆราวาสขณะนั้น) อ่านพระไตรปิฎก พร้อมทั้งย่อสาระสำคัญในแต่ละเล่ม เพื่อสรุปเป็นหัวข้อธรรมให้ง่ายต่อการศึกษา และตกลงกันว่าจะใช้พระไตรปิฎก ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด 91 เล่ม พร้อมอรรถกถาแปล เป็นฉบับอ้างอิงสำหรับการดำเนินการ ในช่วงแรกของการจัดทำหัวข้อธรรม ได้จัดทำในรูปแบบหนังสือเป็นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา โดยมีการจัดเรียงหัวข้อธรรมเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน และต่อมาทางทีมงาน tripitaka91.com จึงนำหัวข้อธรรมดังกล่าวมาจัดทำเพื่อแสดงผลในรูปแบบของ Application ต่าง ๆ

What’s New

Version 2.0

การอัพเดทนี้ได้รับการลงชื่อด้วยการลงชื่อในใบรับรองล่าสุดของ Apple โดยไม่มีคุณสมบัติใหม่รวมอยู่

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Information

Seller
Chanchai kamphanchana
Size
84.8 MB
Category
Books
Compatibility

Requires iOS 8.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like