iPhone Screenshots

Description

Trixgo cung cấp cho các doanh nghiệp nền tảng quản trị vững chắc, để từ đó có thể nhanh chóng phát triển trong các hoạt động kinh doanh của mình.
Các ứng dụng được liên kết với nhau trên cùng một nền tảng theo mô hình all-in-one (tất cả trong một) cho các công việc điều hành quản trị doanh nghiệp, bao gồm:
a. Quản lý dự án/quản lý công việc
b. Quản lý đệ trình phê duyệt
c. Quản lý hành chính/nhân sự, chấm công
d. Quản lý kế toán và tài chính doanh nghiệp
e. Quản lý chi phí/đánh giá hiệu quả thực hiện hợp đồng
f. Quản lý văn bản tài liệu
g. Chia sẻ kiến thức giá trị từ cộng đồng chuyên gia do Trixgo tổ chức
h. Chia sẻ văn hóa doanh nghiệp
i. Giao tiếp chatting trong doanh nghiệp

What’s New

Version 2.4.14

Trixgo vui mừng ra mắt bản cập nhật mới. Bản cập nhật này bao gồm những nội dung sau:
- Cập nhật và cải thiện hiệu năng

App Privacy

The developer, Nguyen Huu Hiep, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like