ตรวจการได้ยิ‪น‬ 12+

Manut Utoomprurkporn

Designed for iPhone

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

iPhone Screenshots

Description

"คุณมีปัญหาการได้ยินหรือเปล่า"
นี่อาจดูเหมือนเป็นคําถามง่ายๆ แต่คุณแน่ใจหรือว่าไม่มีปัญหาจริงๆ เนื่องจากการได้ยินมักลดลงทีละน้อยจนไม่ได้สังเกต หรือคุณอาจมีปัญหาสุขภาพหูโดยที่ไม่รู้ตัว

โปรแกรมตรวจการได้ยินน้ี ถูกพัฒนาข้ึนด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการตรวจผู้ป่วยด้านหู ของนายแพทย์ มานัต อุทุมพฤกษ์พร จึงเหมาะสมกับลักษณะปัญหาของผู้มีปัญหาการได้ยินชาวไทยโดยเฉพาะ
 
นอกจากน้ีเมื่อคุณมีปัญหา สามารถโทรเข้ามานัดปรึกษาแพทย์ได้ทันที โดยผลการตรวจของคุณจะส่งมาท่ี Eartone clinic โดยตรงผ่านแอพพลิเคชั่นน้ี

ลักษณะพิเศษของแอพพลิเคชั่นนี้
*แบบสอบถามสุขภาพหู :
รวบรวมปัญหาด้านหูท่ีพบบ่อยในคนไทย เช่น ประสาทหูเสื่อม คะแนนจากแบบทดสอบจะช่วยเตือนปัญหาท่ีคุณอาจไม่ทราบมาก่อน

*ทดสอบการได้ยินเบื้องต้น :
เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงท่ีหูคนไทยปกติจะได้ยินได้ (25db) โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ของ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

*ทดสอบการได้ยินละเอียด :
เพื่อตรวจหาการสูญเสียการได้ยินแม้ในระยะแรกเริ่ม โดยผู้ใช้ควรอยู่ในท่ีเงียบ เพื่อผลท่ีแม่นยํา โดยสัญญาณเสียงได้รับการตรวจสอบความดังให้ได้มาตรฐานในห้องวิจัยของ Eartone ซึ่งได้รับการยอบรับจากบริษัทในยุโรปและอเมริกา
เมื่อทําเสร็จสามารถส่งผลมาท่ี Eartone clinic พร้อมโทรนัดพบแพทย์ได้ทันทีเพื่อเข้ามาตรวจการได้ยินฟรีสำหรับคุณและคนที่คุณรัก นอกจากน้ียังจะได้รับคูปองเพื่อมารับของสัมนาคุณพิเศษเพื่อสุขภาพหูท่ีดีอีกด้วย

*ประวัติการทดสอบ : เก็บประวัติการตรวจของคุณไว้ได้ตลอด

*ภาษา : สามารถปรับภาษาไทยและอังกฤษได้

*ติดต่อเรา : มีข้อมูลติดต่อสาขาต่างๆของเอียร์โทน รวมท้ังพิกัดสาขาท่ีใกล้คุณท่ีสุด เพื่อเข้าไปพบแพทย์ได้ทันที

สอบถามเพิ่มเติม
http://www.eartone.co.th
http://www.facebook.com/eartone
Tel: +66-2-712-1177

==========================================

“Do you have ANY hearing problem?”

This seems like a simple question but it is difficult to answer. Since, hearing problem usually progress gradually, the hearing impaired can adapt themselves and hardly aware of the problem.

This app is developed by Doctor Manut Utoomprurkporn, (ENT specialist) at Eartone. With more than 30 years experience with hearing loss people , this app is tailored to address the problem they usually have.

In case of any problems, you can call right away for the doctor appointment in our clinic located in the heart of Bangkok, while your hearing test result is sent to Eartone clinic directly via this app.

Our special features:

*Questionnaires: about common problem with hearing and evaluate your risk of having hearing loss.

*Screening hearing test : to quickly indicate possible hearing loss. Sound at 25db loudness is presented at different frequencies. This level is usually audible for a normal hearing person.

*Full hearing test : to identify the amount of hearing loss. The user should be in a quiet place for most accurate result. The sound signal is calibrated in our laboratory with high standard, approved by companies in Europe and America.
Directly sent to our Eartone clinic, your test result is interpreted by our doctors. With a simple appointment phone call, you and your love ones can come in for FREE hearing tests (audiogram). Moreover, you will receive a coupon to participate in upcoming events for a better hearing.

*History: keep all your test record for future reference.

*Language: Available in both English and Thai. Changable in the app.

*Contact us: information about our Eartone branches. With locations of our clinics, you can visit us easily.

For more information
http://www.eartone.com
http://www.facebook.com/eartone
Tel: +66-2-712-1177

What’s New

Version 1.6

แอปนี้ได้รับการอัปเดตโดย Apple ให้แสดงไอคอนแอป Apple Watch แล้ว

* รองรับ iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s และ iPhone 6s Plus
* รองรับ iOS7, iOS8 และ iOS9
* อัพเดตข้อมูลสาขาของ Eartone

==============================

* Supported iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s and iPhone 6s Plus.
* Supported iOS7, iOS8 and iOS9
* Updated branch information of Eartone

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Manut Utoomprurkporn, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Medical
Medical
Medical
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness