iPhone Screenshots

Description

UNIQA SafeLine - První pojištění vozidel, které může zachránit i život.

UNIQA SafeLine je unikátní a inovativní služba pro motoristy. Díky telematice pomáhá SafeLine v případě potřeby okamžitě řešit krizové situace a dokáže spravedlivě počítat pojistné podle ujetých kilometrů:

- Nárazové čidlo telematické jednotky SafeLine instalované ve vozidle automaticky hlásí nehodu asistenční centrále. Operátor volá řidiče, aby s ním specifikoval potřebnou pomoc. Nezdaří-li se kontakt navázat a vozidlo nepokračuje v jízdě, pošle operátor ihned na přesně lokalizované místo záchranáře. Čas rozhoduje o životě a zdraví posádky.
- Při závadě na vozidle nebo defektu pneumatiky během jízdy je možné přes nouzové tlačítko nebo přes tuto mobilní aplikaci přivolat asistenci. Pomoc asistenční služby lze využít také např. při náhlé nevolnosti řidiče.
- UNIQA SafeLine optimalizuje pojistné podle počtu najetých kilometrů a druhu komunikací.
- Dojde-li k odcizení vozu, operátoři díky jednotce SafeLine auto snadno a rychle lokalizují a za pomoci policie vrátí majiteli.
Aplikace UNIQA SafeLine umí pro Vaše potřeby analyzovat styl řízení vozu nazývaný "Chování řidiče" (nemá vliv na Vaši pojistku) a základní statistické údaje o najetých kilometrech, rychlosti, průběhu jízdy atd. Data v aplikaci jsou přístupná pouze Vám po zadání hesla, které obdržíte e-mailem při aktivaci jednotky SafeLine instalované do Vašeho vozidla.

Další služby: Přehled jízd, OnLine vyhledání vozidla na mapě, hlášení překročení předem nastavené rychlosti, hlášení opuštění zóny zájmu, zpětná analýza jízdy. Služby jsou dostupné dle typu telematické jednotky instalované ve vozidle.
Chování řidiče je týdenní hodnocení od 0 do 100 a vyjadřuje celkovou dynamiku stylu řízení vozu kdy "0" reprezentuje vysoce dynamický styl (0-30 je "Řidič závodník") a "100" reprezentuje klidný a rozvážný styl řízení (80-100 je "Řidič gentleman").

Zároveň výpočet "Chování řidiče" zohledňuje chování všech ostatních řidičů Skupiny se zařízením UNIQA SafeLine a to tak, že:
- Řidič s Celkovým hodnocením "0" je nejdynamičtější řidič celé Skupiny
- Řidič s Celkovým hodnocením "50" představuje řidiče jehož dynamika řízení je přesný průměr celé Skupiny
- Řidič s Celkovým hodnocením "100" je nejklidnější a nejrozvážnější řidič celé Skupiny
Celkové hodnocení je týdně průměrovaná hodnota "Chování řidiče" od počátku aktivace produktu UNIQA SafeLine.

Parametry "Chování řidiče" jsou:
- Prudké brzdění
- Prudké zrychlení
- Rychlý průjezd zatáčkou
- Rychlá změna jízdních pruhů
Každý z těchto "Parametrů" má vliv na "Chování řidiče" a vyjadřuje průměrný týdenní počet "Událostí" na 100 Km.
Událost je situace, při které dojde k překročení "Hraniční hodnoty" pro jednotlivé "Parametry".
Hraniční hodnota je závislá na čase, směru a rychlosti a pro každý "Parametr" je jinak definovaná. Algoritmus vypočtu a nastavení "Hraničních hodnot" je vlastnictvím firmy Octotelematics.
UPOZORŇUJEME: Tuto aplikaci lze použít pouze v případě aktivace služeb "UNIQA SafeLine" které slouží jako doplněk k pojištění vozů od pojišťovny UNIQA a s.
Stáhněte mobilní aplikaci Uniqa SafeLine, požádejte pojišťovnu UNIQA a.s. o aktivaci služeb SafeLine k Vašemu pojištění vozu a získáte přístup k celé řadě výhod společnosti Uniqa a.s.

What’s New

Version 1.4

Bug fixing

Information

Seller
UNIQA pojistovna, a. s.
Size
6 MB
Category
Travel
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English, Czech

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like