iPad-skärmavbilder

Beskrivning

Öppna en värld av tecken med hjälp av Vårtecken. På ett lekfullt sätt får barn möjligheten att utforska teckenspråket som är många döva barns modersmål. Appen är också till för barn som vill lära sig tecken som stöd, TSS eller TAKK.

Appen är till för förskolebarn som är döva, hörande eller har hörselnedsättning. Det går att spela på egen hand eller tillsammans med andra barn och vuxna, exempelvis pedagoger och föräldrar. Appen passar barn från cirka tre år och uppåt. Barnet behöver inte vara läskunnigt eftersom appen är baserad på bilder.

Appen är till för de som vill lära sig
- svenskt teckenspråk
- tecken som stöd (TSS)
- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
- andra metoder med teckenstöd

Till exempel
- barn med dövhet
- barn med hörselnedsättning
- hörande barn
- föräldrar
- pedagoger och specialpedagoger

- Så funkar appen -

Vårtecken består av två delar. I biblioteket finns filmer med barn som tecknar och i ett spel får du använda det du lärt dig genom att para ihop ett tecken med rätt bild. Växla mellan biblioteket och spelet med de två knapparna överst i mitten av spelplanen.

Appen innehåller tecknade ord för saker som har med våren att göra. Orden kommer från appen Teckenskatten som innehåller fler kategorier av ord.

I biblioteket får du utforska teckenspråket genom att välja mellan tre ord. Det är tre kort med ritade bilder som föreställer orden. En film spelas upp med ett barn som tecknar. Ordet sägs högt som en hjälp till hörande.

Spelet går ut på att para ihop en film med ett tecken med en av tre bilder. Du får höra ordet när du gissat rätt och du kan titta på filmen hur många gånger du vill.

- Svenskt teckenspråk, TSS och TAKK -

Appen kan användas för att lära sig svenskt teckenspråk, tecken som stöd (TSS), tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt andra metoder med teckenstöd. Vad gäller orden i appen sammanfaller TSS och TAKK i de allra flesta fallen med svenskt teckenspråk som används som grund.

- Appen är barnsäker -

Appen har varken tredjeparts-reklam eller köp inuti app. Det finns föräldralås till hjälptexten där det finns en länk till webben. Appen:
- överför ingen data om användaren
- kräver inte att användaren delar personlig information
- frågar inte efter födelsedata
- samlar inte in och överför inte personlig information

- Produktion -

Vårtecken är utvecklad och producerad av Milingo. Teckenspråksfilmerna är språkgranskade av Teckenoceanen och producerade av Dramaski. Koden är gjord av Automagika.

Nyheter

Version 1.1.1

Uppdatering

Appintegritet

Utvecklaren Milingo har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar