V.Edu Portal 4+

Hai Pham Thanh

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

-Mô hình quản lý tổng thể, kết nối trực tuyến, tập chung, Tương tác giữa Nhà trường, Giáo viên, Phụ huynh
- Xử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, mô hình điện toán đám mây, người sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị
-Phần mềm đáp ứng nhiều mô hình quản lý trường học nhất hiện nay: Mầm non, Tiểu học, THCS, PTTH, TTGDTT, Trung tâm đào tạo,…

What’s New

Version 1.7

- Fix phần xem bảng điểm

App Privacy

The developer, Hai Pham Thanh, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Education
Education
Reference
Education
Education
Education