VCPMC 4+

DIGITAL STYLE COMPANY LIMITED

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam VCPMC hiện là tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả âm nhạc duy nhất tại Việt Nam. Thông qua các hợp đồng ủy quyền ký kết với VCPMC, các tác giả thành viên có thể yên tâm dành thời gian và tâm huyết vào công việc sáng tác bởi VCPMC sẽ là người đại diện cho các tác giả làm việc với đơn vị sử dụng tác phẩm, từ khâu đàm phán, ký kết hợp đồng cấp phép...

What’s New

Version 1.0.6

Cập nhật giao diện

App Privacy

The developer, DIGITAL STYLE COMPANY LIMITED, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Education
Utilities
Sports
Business
Business
Photo & Video

You Might Also Like

News
News
News
News
News
News