Screenshots

Description

1. Học sinh và phụ Huynh:
- Xem kết quả học tập (điểm, vi phạm, hạnh kiểm, thống kê)
- Xem thời khóa biểu
- Xem thông báo từ nhà trường
- Xem báo giảng

2. Giáo viên:
- Nhập điểm
- Nhập vi phạm
- Nhập ngày nghỉ
- Nhập nhận xét và xếp loại hạnh kiểm
- Nhắn tin cho giáo viên
- Nhắn tin cho phụ Huynh và học sinh

- Xem báo cáo thống kê
- Xem thời khóa biểu
- Xem thông báo

What’s New

Version 425

Bổ sung chức năng nhập điểm và kiểm dò cho KTTT (Dành cho GV)

Ratings and Reviews

2.1 out of 5
27 Ratings

27 Ratings

tong6ad ,

Mệt

- Giao diện không hợp lý, rất rối, khó sử dụng.
- Chức năng thiếu: in phiếu điểm chung, chỉ cần 3 field trung bình HK1, HK2, CN.

popjam cute ,

Cập nhập điểm như loz

Má mỗi lần mở lên xem điểm là có chuyện.Cứ chốt điểm nhập sai là sai luôn éo sửa đc!
App chỉ phá hoại cuộc sống của toàn thể các học sinh thôi
Đến ngày tổng kết cũng éo yên vui nữa!!!!!
0 sao cho cái app

Người dùng Vietschool ,

Câp Nhật

Thật chán, vì mỗi lần mở app lên là bắt phải cập nhật. Cập nhật cả chục lần rồi vẫn là phiên bản 413. (Máy sử dụng IOS14.0.1)

App Privacy

The developer, Prosoft.com.vn, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like