Viken Skog Konsern Entreprenør 4+

Viken Skog SA

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Denne appen er laget for entreprenører som utfører avvirknings- og skogkulturtjenester for selskaper i Viken Skog Konsern. Den gjør det enkelt for deg som entreprenør å finne dine avtaler. Appen kan lastes ned både på iPhone og på iPad.

Entreprenørappen viser omfanget av den enkelte avtale i en arbeidsbeskrivelse og i ulike kartlag. I de ulike kartlagene kan en bl. annet se eiendomsflater, oppdragspunkter, høydekurver, helning, vannkart og markstruktur. Kartene kan vises som landskapskart eller som ortofoto. Det er særdeles viktig å ta hensyn til kulturminner og miljø. Der det skal tas spesielle hensyn er dette vist i arbeidsbeskrivelse og i kart. Når en har tilstrekkelige opplysninger i kart og arbeidsbeskrivelse er det enklere å unngå skader på miljø og kulturminner.

I appen kan det rapporteres produsert og framkjørt volum. I avvirkningsoppdrag kan en når det er mobildekning til enhver tid ha en oppdatert oversikt som viser avtalt, produsert, framkjørt, henteklart og innmålt volum.

Nedlastede oppdrag kan vises og brukes også når det ikke er mobildekning. Enhetens GPS gjør det lettere å navigere, og gjør det mulig å registrere og vise sporlogger for ulike formål. Vær oppmerksom på at en GPS som går i bakgrunnen kan redusere batteritiden.

Det er lagt til rette for en rask og enkel tilbakemelding til oppdragsgiver i entreprenørappen. Normalt skal det bare meldes tilbake på de punkter som er obligatoriske eller som er påpekt av den som har planlagt oppdraget. Det vil likevel være fullt mulig på en enkel måte å rapportere om forhold som ikke var tatt med under planleggingen.

Du kan bruke samme pålogging som i vår entreprenørweb. For å få nærmere opplysninger om pålogging kan du kontakte din kontaktperson i Viken Skog eller i SB Skog.

What’s New

Version 2.3.0

Oppdatering av sensitive arter.

App Privacy

The developer, Viken Skog SA, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Location

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Productivity
Business
Finance
Finance
Productivity
Productivity