Screenshots

Description

Geregistreerde VivA-gebruikers kry toegang tot die volgende aanlyn Afrikaanse woordeboeke:

- Annerlike Afrikaans (Anton Prinsloo se kontreitaal-woordeboek)
- Afrikaanse Voëlnaamgroep (ʼn Lys inheemse en uitheemse voëlname in Afrikaans en Engels)
- Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS; Pharos)
- Blokkiesraaiselwoordeboek (Meer as 168 000 leidrade en trefwoorde)
- Chemiewoordeboek
- CTexT SkryfGoed: Speltoetser en Tesourus
- Departement Kuns en Kultuur se meertalige terminologielyste
- Drietalige Wynindustriewoordeboek (Terminologie wat dikwels in die wynindustrie gebruik word, in Afrikaans, Engels en Xhosa)
- Entrepreneurskapwoordeboek (Arangies & Havenga) (Afrikaanse verklarende vakwoordeboek)
- Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) (Meer as 10 300 trefwoorde)
- Fisikawoordeboek (Vakwoordeboek saamgestel in opdrag van die SAAWK)
- HAT Aanlyn (Toegang tot die nuutste weergawe van die HAT)
- Longman Online (Met klanklêers van alle woorde en voorbeeldsinne)
- Kuberwoordeboek (Protea Boekhuis) (Afrikaans en Engels)
- Paramediese Vakwoordeboek (Vakwoordeboek saamgestel in opdrag van die SAAWK)
- Statistiekwoordeboek (ʼn Tweetalige lys van statistiekterme)
- Sterrekundewoordeboek (Johan de Klerk) (ʼn Tweetalige terminologielys)
- Tweetalige Voorsetselwoordeboek (Afrikaans en Engels)
- VivA Advies (Veel voorkomende taalvrae en -antwoorde; gebaseer op navrae aan VivA se taaladviseur)
- VivA Gesegdes (Meer as 250 bekende Afrikaanse gesegdes en idiome)
- VivA Vertaal (Gebaseer op navrae aan VivA se taaladviseur)
- Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) (Meer as 210 000 trefwoorde)
- Woordeboek van nuttige Afrikaanse kombinasies (Kollokasiewoordeboek) (Leiding oor vaste uitdrukkings, woordgroepe en kollokasies)
- Wat Praat Jy? (Meer as 20 000 gesegdes, vaste uitdrukking en idiome)

Registered VivA users have access to the following online Afrikaans dictionaries:

- Annerlike Afrikaans (Anton Prinsloo's geolectic dictionary)
- Afrikaanse Voëlnaamgroep (An Afrikaans and English list of indigenous and exotic birds)
- Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS; Pharos)
- Blokkiesraaiselwoordeboek (More than 168,000 lemmas for cross-word puzzles)
- Chemiewoordeboek (Chemistry dictionary)
- CTexT SkryfGoed: Afrikaans spelling checker and thesaurus
- Department of Arts and Culture's multilingual terminology lists
- Drietalige Wynindustriewoordeboek (Terminology used in the wine industry; in Afrikaans, English and isiXhosa)
- Entrepreneurskapwoordeboek (Arangies & Havenga) (Afrikaans explanatory dictionary of entrepreneurship terminology)
- Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) (More than 10,300 lemmas with etymological information)
- Fisikawoordeboek (Physics dictionary, commissioned by the SAAWK)
- HAT Aanlyn (Access to the latest edition of the explanatory dictionary HAT)
- Longman Online (English dictionary with sound files and example sentences)
- Kuberwoordeboek (Protea Boekhuis) (Afrikaans and English dictionary of cyber terminology)
- Paramediese Vakwoordeboek (Bilingual paramedic dictionary, commissioned by the SAAWK)
- Statistiekwoordeboek (Bilingual list of statistics terms)
- Sterrekundewoordeboek (Johan de Klerk) (Bilingual list of astronomy terms)
- Tweetalige Voorsetselwoordeboek (Bilingual dictionary of prepositions)
- VivA Advies (Frequently asked questions and answers about Afrikaans usage; based on enquiries addressed to VivA's language advisor)
- VivA Gesegdes (More than 250 frequently used Afrikaans idioms)
- VivA Vertaal (Bilingual wordlist of contemporary Afrikaans; based on enquiries addressed to VivA's language advisor)
- Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) (More than 210,000 lemma from the only comprehensive explanatory dictionary of Afrikaans)
- Woordeboek van nuttige Afrikaanse kombinasies (Collocation dictionary with set expressions, word groups and collocations)
- Wat Praat Jy? (More than 20,000 idioms and set expressions)

What’s New

Version 1.1

Now uses a secure connection.

Information

Seller
Charlene Schoeman
Size
17.6 MB
Category
Reference
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like