VivA-app (Aanlyn‪)‬ 4+

Charlene Schoeman

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Geregistreerde VivA-gebruikers kry toegang tot die volgende aanlyn Afrikaanse woordeboeke:

- Annerlike Afrikaans (Anton Prinsloo se kontreitaal-woordeboek)
- Afrikaanse Voëlnaamgroep (ʼn Lys inheemse en uitheemse voëlname in Afrikaans en Engels)
- Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS; Pharos)
- Blokkiesraaiselwoordeboek (Meer as 168 000 leidrade en trefwoorde)
- Chemiewoordeboek
- CTexT SkryfGoed: Speltoetser en Tesourus
- Departement Kuns en Kultuur se meertalige terminologielyste
- Drietalige Wynindustriewoordeboek (Terminologie wat dikwels in die wynindustrie gebruik word, in Afrikaans, Engels en Xhosa)
- Entrepreneurskapwoordeboek (Arangies & Havenga) (Afrikaanse verklarende vakwoordeboek)
- Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) (Meer as 10 300 trefwoorde)
- Fisikawoordeboek (Vakwoordeboek saamgestel in opdrag van die SAAWK)
- HAT Aanlyn (Toegang tot die nuutste weergawe van die HAT)
- Longman Online (Met klanklêers van alle woorde en voorbeeldsinne)
- Kuberwoordeboek (Protea Boekhuis) (Afrikaans en Engels)
- Paramediese Vakwoordeboek (Vakwoordeboek saamgestel in opdrag van die SAAWK)
- Statistiekwoordeboek (ʼn Tweetalige lys van statistiekterme)
- Sterrekundewoordeboek (Johan de Klerk) (ʼn Tweetalige terminologielys)
- Tweetalige Voorsetselwoordeboek (Afrikaans en Engels)
- VivA Advies (Veel voorkomende taalvrae en -antwoorde; gebaseer op navrae aan VivA se taaladviseur)
- VivA Gesegdes (Meer as 250 bekende Afrikaanse gesegdes en idiome)
- VivA Vertaal (Gebaseer op navrae aan VivA se taaladviseur)
- Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) (Meer as 210 000 trefwoorde)
- Woordeboek van nuttige Afrikaanse kombinasies (Kollokasiewoordeboek) (Leiding oor vaste uitdrukkings, woordgroepe en kollokasies)
- Wat Praat Jy? (Meer as 20 000 gesegdes, vaste uitdrukking en idiome)

Registered VivA users have access to the following online Afrikaans dictionaries:

- Annerlike Afrikaans (Anton Prinsloo's geolectic dictionary)
- Afrikaanse Voëlnaamgroep (An Afrikaans and English list of indigenous and exotic birds)
- Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS; Pharos)
- Blokkiesraaiselwoordeboek (More than 168,000 lemmas for cross-word puzzles)
- Chemiewoordeboek (Chemistry dictionary)
- CTexT SkryfGoed: Afrikaans spelling checker and thesaurus
- Department of Arts and Culture's multilingual terminology lists
- Drietalige Wynindustriewoordeboek (Terminology used in the wine industry; in Afrikaans, English and isiXhosa)
- Entrepreneurskapwoordeboek (Arangies & Havenga) (Afrikaans explanatory dictionary of entrepreneurship terminology)
- Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) (More than 10,300 lemmas with etymological information)
- Fisikawoordeboek (Physics dictionary, commissioned by the SAAWK)
- HAT Aanlyn (Access to the latest edition of the explanatory dictionary HAT)
- Longman Online (English dictionary with sound files and example sentences)
- Kuberwoordeboek (Protea Boekhuis) (Afrikaans and English dictionary of cyber terminology)
- Paramediese Vakwoordeboek (Bilingual paramedic dictionary, commissioned by the SAAWK)
- Statistiekwoordeboek (Bilingual list of statistics terms)
- Sterrekundewoordeboek (Johan de Klerk) (Bilingual list of astronomy terms)
- Tweetalige Voorsetselwoordeboek (Bilingual dictionary of prepositions)
- VivA Advies (Frequently asked questions and answers about Afrikaans usage; based on enquiries addressed to VivA's language advisor)
- VivA Gesegdes (More than 250 frequently used Afrikaans idioms)
- VivA Vertaal (Bilingual wordlist of contemporary Afrikaans; based on enquiries addressed to VivA's language advisor)
- Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) (More than 210,000 lemma from the only comprehensive explanatory dictionary of Afrikaans)
- Woordeboek van nuttige Afrikaanse kombinasies (Collocation dictionary with set expressions, word groups and collocations)
- Wat Praat Jy? (More than 20,000 idioms and set expressions)

What’s New

Version 1.1

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Now uses a secure connection.

App Privacy

The developer, Charlene Schoeman, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education