VNPT iOffice 4+

Vietnam Posts and Telecommunications Group

Designed for iPad

    • 1.7 • 3 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

"Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp là một trong những ứng dụng thông tin quan trọng hiện đang được quan tâm hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. VNPT-iOffice là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
- Quản lý thư mời
Phạm vi và đối tượng phục vụ của ứng dụng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thường xuyên tiếp nhận, xử lý, phát hành khối lượng lớn các công văn, giấy tờ, công việc chính vì thế ứng dụng VNPT iOffice là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc, giúp tạo lập một môi trường điều hành tác nghiệp điện tử mọi lúc, mọi nơi."

What’s New

Version 2.3.5

Sửa lỗi, nâng cấp hiệu năng ứng dụng

Ratings and Reviews

1.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Aplle member ,

Not update ver

Tôi khg download đc ver 2.03 chỉ được ver1.0 nên khg xử dụng đđược
Tôi dùng Iphone Max Pro

Eicsmal ,

Ko dung được.

Ko dung được.

App Privacy

The developer, Vietnam Posts and Telecommunications Group, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

VinaPhone Plus
Business
vnEdu Connect
Education
vnEdu LMS
Education
VNPT SmartCA
Business
mCA Signing - Digitally sign documents
Business
vnEdu Teacher
Education

You Might Also Like

Fastwork
Productivity
PVIMobile
Productivity
Base Wework-Quản lý Công việc
Productivity
TCT GPS 2
Productivity
MAIKA - Trợ Lý Ảo Tiếng Việt
Productivity
GeoPfes
Productivity