Screenshots

Description

Ứng dụng xem lịch hop, và hệ thống điều hành quản lý công việc
Được phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - VNPT TP.HCM

What’s New

Version 0.0.6

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Chỉnh sửa cho phép ứng dụng xoay ngang

App Privacy

The developer, VNPT, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You Might Also Like