Screenshots

Description

Một chương trình học toán dành cho các bé từ 3 tuổi đến học lớp 1.
Chương trình gồm các tính năng sau:
1) Nhận biết mặt số từ 1 đến 9
2) Đếm số bất kỳ từ 1 đến 9
3) Đoán số từ 1 đến 9 dựa theo đếm số con vật
4) Đoán số từ 1 đến 9 dạng hỏi đáp
5) So sánh hơn kém theo số các con vật
6) So sánh hơn kém theo biểu thức
7) So sánh các số với nhau, tìm số lớn nhất, nhỏ nhất
8) Các phép toán cộng trừ trong phạm vi 10, nhân chia trong phạm vi 100
9) Vui chơi bắt cá, đoán hình, lật hình
Có các hình minh hoạ đẹp mắt cùng lời nói hướng dẫn các bé thực hiện các việc cần làm.

ACC 3.0
Some icon and images from this page
http://www.freepik.com/free-vector/animals-flat-vector-set_715458.htm

What’s New

Version 1.5

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Thay đổi các file âm thanh trong chương trình và chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ

App Privacy

The developer, Hien Bui, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like