WESMART Pro 4+

WeSMART

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng này cung cấp cùng với phần cứng thông minh của WeSMART.
Điều khiển từ xa các thiết bị thông minh trong nhà của bạn thông qua internet, cho cuộc sống thuận tiện và hiện đại!
Các tính năng chính:
1. Tùy chỉnh hồ sơ để cho các thiết bị thông minh trong nhà thực hiện các lệnh cụ thể theo trình tự!
2. Tùy chỉnh tác vụ theo thời gian và để cảnh thực hiện tại một thời điểm cụ thể!
3. Điều khiển bằng app và giọng nói để Thiết bị thông minh thực thi các lệnh cụ thể!

What’s New

Version 2.4.6

- Update UI

App Privacy

The developer, WeSMART, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities