Capturas de pantalla

Descripción

Svensk version.
I Widgit Go SE kan man skapa upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans.
I Widgit Go SE har man också möjlighet att skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor. olika exempel på upplägg ingår.
Innehåller symbolbasen Widgitsymboler med 14.500 symboler på svenska.
Innehåller också Ritade tecken och Pictogram från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Kan även kompletteras med Bliss genom köp inifrån Widgit Go SE.
Upplägg kan både skapas och användas utan tillgång till Internet.
För att kunna köra Widgit Go behöver du ha minst 150 Mb ledigt lagringsutrymme. Om du väljer att köpa till Acapelas talsyntesröst tillkommer ca 35 Mb/röst.

Novedades

Versión 4.6.4

- Innehåller utöver Widgitsymboler även Ritade tecken och Pictogram från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
- Sparade dokument sorteras i tidsordning - nyast först.

Privacidad de la app

El desarrollador, Hargdata AB, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se recopilan datos

El desarrollador no recopila ningún dato en esta app.

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

También te puede interesar