Oda Delivery 4+

Oda All in one delivery

Express Transportion LLC

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

oda delivery order anything, anytime ODA Hero is Ready!

How? Follow these simple steps:

Choose the location you want to buy from.

After you choose a place, write the instruction of your order by adding some pictures
After you finished send the request to your oda hero to deliver your order to your doorstep.

Choose a paying method, check out, relax, and wait for your order!

Order Your Groceries Online With oda , we ensure that our customers get everything delivered. With a promise of 1~2-hours delivery.

Grocery Restaurant, Food, or anything home Delivery | Shopper is ready for you!
our social media accounts @OdaDelivery Twitter @OdaHelp

WhatsApp 0501271111
Hotline 920001360

https://odadelivery.com

Có gì Mới

Phiên bản 4.6.5401

- Improve performance;
- Fix bugs.

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Express Transportion LLC, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Location

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink