Screenshots

Description

Mạng xã hội bác sỹ Việt Nam, cung cấp các tính năng: Viết bài, Chat, Diễn đàn trao đổi công việc.

What’s New

Version 1.0.7

Sửa 1 số lỗi:
- Lỗi chỉnh sửa hồ sơ cá nhân
- Lỗi hiển thị kết bạn
- Lỗi mời bạn bè vào nhóm
- Lỗi gọi khi 2 điện thoại cùng đăng nhập vào 1 tài khoản
- Thêm tính năng: Tìm người theo số điện thoại (nếu có)

App Privacy

The developer, Electronic Health Administration, Ministry of Health of Vietnam, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like