Základy geometrie 4+

pro žáky základních škol

Kamil Kopecky

Navrženo pro iPad

    • $0.99

Snímky obrazovky iPadu

Popis

Ovládni geometrii. Dvojrozměrné tvary a interaktivní trojrozměrná tělesa, obvod, obsah, osová úměrnost, rovnoběžky, různoběžky, úhly a nebo třeba tangramy. To vše v přehledné a intuitivní aplikaci.

Novinky

Verze 1.5

Kompatibilita s iOS 13.

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář Kamil Kopecky nesdělil společnosti Apple podrobnosti o svých opatřeních na ochranu soukromí a o nakládání s daty. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Podrobnosti nebyly poskytnuty

K doplnění podrobných informací o ochraně soukromí bude vývojář vyzván při zveřejnění příští aktualizace pro tuto aplikaci.

Podporuje

  • Rodinné sdílení

    Se zapnutým Rodinným sdílením může tuto aplikaci používat až šest členů rodiny.

Další od tohoto vývojáře

Také by se vám mohlo líbit

Education
Education
Education
Education
Education
Education