Z pilulka 12+

Zentiva Group, a.s.

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Z pilulka je aplikace pro uživatelsky antikoncepce, které chtějí mít připomínač užití pilulky, svůj osobní kalendář a kontakt na svého lékaře v jedné aplikaci. I když je v této aplikaci více položek není vůbec složitá.
Co zde můžete najít:
Připomínač antikoncepce
Aplikace je připravena pro tyto druhy antikoncepce:
21 tablet
21 tablet + 7 placebo tablet
21 tablet + 4 placebo tablety
Při zvolení počtu platíček v balení budete týden před užitím posledního platíčka upozorněna, že je čas jít pro nový recept k lékaři.
Můj kalendář
Potřebujete zaznamenat svoje potíže, léčbu a další informace tak, aby jste mohla svého lékaře přesně zpětně informovat? To vše Vám umožní Můj kalendář. Navíc v historii zpětně můžete najít i užívání antikoncepce a nebo poslední návštěvu u lékaře.

Doktor
Hledáte pokaždé kontakt na svého lékaře? V této aplikaci ho máte hned po ruce.

EN:
Z pill - an application, a reminder of using the contraception pills

Z pill is an application for users of contraception pills, who want to be reminded of taking a pill, have their own personal calendar and a contact of her doctor in one application. Eventhough the application has quite a few sections, it is not complicated at all!

What can you find here:

Reminder of contraception pill

The application is adjusted for these kinds of contraception:
21 pills
21 pills + 7 placebo pills
21 pills + 4 placebo pills

When the number of plates in the package is chosen, you will be reminded one week before the end of the last plate that now it is time to go to the doctor for a new prescription.

My Calendar
Do you need to record your problems, treatments and other information, so you would be able to inform your doctor additionally? My Calendar makes it possible! Moreover, you can find the contraception usage and the last visit at the doctor in the history.
Doctor

Are you always looking for the doctor´s number? You have it at hand in this application.

What’s New

Version 1.0.3

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

CZ: Opraveno zobrazení pro nová iOS. Opraveno chybné zobrazení času.
EN: Repaired views for the new iOS. Repaired wrong showing time to the next pill.

App Privacy

The developer, Zentiva Group, a.s., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Medical
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness