Screenshots

Description

Ứng dụng dành riêng cho đối tác, cộng tác viên PosApp giới thiệu khách hàng gồm các tính năng
+ Quản lý thêm sửa thông tin khách hàng cần giới thiệu
+ Theo dõi trạng thái PosApp chăm sóc khách hàng : quan tâm, đang tham khảo, gọi chưa được, đã mua , không mua.
+ Quản lý hoa hồng phát sinh, đã thanh toán, chưa thanh toán trong kỳ báo cáo
+ Quản lý tài khoản, mã đối tác đại lý

App Privacy

The developer, POSAPP TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like