Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

외국인들이 편하게 쓰는 Hana 1Q bank Global.
내국인도 간편한 조회,이체에는 Hana 1Q bank Global.
언어설정을 통해 영어, 중국어, 일본어 등의 다국어로 금융서비스를 이용하실 수 있습니다.

※ 구.외환은행 스마트뱅크의 다국어를 이용하시던 손님께서는 ‘1Q bank Global’ 이용을 부탁드립니다.

- Hana 1Q bank Global 소개 -

1. 다양한 언어를 통하여 금융서비스를 제공
- 한국어, 영어(English), 중국어(中國語), 일본어(日本語), 네팔어(Nepali), 몽골어(Mongolian), 방글라데시어(Bangladesh), 베트남어 (Vietnamese), 스리랑카어(Sli Lanka), 인도네시아어(Indonesian), 태국어(Thai), 필리핀어(Filipino), 캄보디아어(Khmer), 미얀마어 (Burmese)

2. 소액송금
- 건당 미화 1천불 이하로 송금이 가능하며, 거래은행 외국환은행 지정 없이도 송금이 가능합니다.

3. 외국인/비거주자 국내보수송금
- 거래외국환은행 영업점에 방문하시어 지정등록후 국내보수임을 입증할 수 있는 범위 내로 1회 1만불 이내에서 연간제한 없이 송 금가능하며, 연간 미화 5만분 이하 송금 시에는 별도의 입증서류 없이 해외송금이 가능합니다.

4.간편한계좌조회및이체
- 손쉽게 정보입력을 하실 수 있는 화면설계와 직관적인 디자인으로, 보다 쉽고 편리하게 이용하실 수 있도록 하였습니다.

- 이용안내 -
* 하나은행 인터넷뱅킹 가입고객은 영업점 방문없이 바로 이용 가능합니다.
- 공인인증서 및 인터넷뱅킹 ID/PW 사용

* 하나은행 계좌보유 고객은 직접 ID/PW를 만들어 '조회회원'으로 서비스 이용이 가능합니다.
-단,자금이체외화송금등의서비스는인터넷뱅킹가입후이용가능

* ‘Hana 1Q bank Global’은 안전합니다.
- 위변조 방지 시스템, 보안키보드, 암호화 적용 등 최신의 보안 대책을 적용하여 무엇보다 안전한 금융거래 환경을 제공합니다.
- 안전한 금융거래를 위하여 ‘루팅’, 탈옥’ 등 임의로 구조변경된 스마트기기에서는 서비스 이용이 제한됩니다.

* 인터넷 연결이 되는 환경이면 어느 곳이라도 서비스 이용이 가능합니다.
- 무선인터넷(WiFi), 3G/LTE 등의 모든 인터넷 환경에서 이용 가능합니다.
- 단, 3G/LTE에서는 데이터 요금이 부과될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

Có gì Mới

Phiên bản 2.54

- CI 및 명칭 변경

Xếp hạng và Nhận xét

3.5/5
13 đánh giá

13 đánh giá

luankenken ,

Sao tự nhiên k đăng nhập vào dc

Sao tự nhiên k đăng nhập dc

nguyentoanvan ,

This app is really inconvenient in some cases

I have to login with ID and password whenever I wanna to check my balance. I understand that this is security issue but it is really inconvenient compared to Wooribank or Shinhan bank

haybdheu ,

Lỗi

Sao không đăng nhập vào được vậy
Bên phiên bản tiếng hàn thì không sao còn bản này bị lỗi ah

Thông Tin

Nhà cung cấp
HANA BANK
Kích cỡ
27.5 MB
Danh mục
Tài chính
Tương thích

Yêu cầu iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Air, iPad Air Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi‑Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 4, iPad mini 4 Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 12.9 inch, iPad Pro 12.9 inch Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 9.7 inch, iPad Pro 9.7 inch Wi‑Fi + Cellular, iPad (thế hệ thứ 5), iPad (thế hệ thứ 5) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 2), iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 2) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 10.5 inch, iPad Pro 10.5 inch Wi‑Fi + Cellular, iPad (thế hệ thứ 6), iPad Wi‑Fi + Cellular (thế hệ thứ 6), iPad Pro 11 inch, iPad Pro 11 inch Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 3), iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 3) Wi‑Fi + Cellular, iPad mini (thế hệ thứ 5), iPad mini (thế hệ thứ 5) Wi‑Fi + Cellular, iPad Air (thế hệ thứ 3), iPad Air (thế hệ thứ 3) Wi‑Fi + Cellular, iPad (thế hệ thứ 7), iPad (thế hệ thứ 7) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 2), iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 2) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 4), iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 4) Wi‑Fi + Cellular, iPod touch (thế hệ thứ 6) và iPod touch (thế hệ thứ 7).

Ngôn Ngữ

Tiếng Hàn

Tuổi
4+
Bản quyền
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích