Tây Ninh Smart 4+

Tây Ninh

Designed for iPad

    • 3.5 • 107 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng Phản ánh hiện trường Tỉnh Tây Ninh cung cấp chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, khách du lịch phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập bằng cách gửi phản ánh về cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh kèm theo hình ảnh chụp.

What’s New

Version 1.8.1

Chúng tôi đã cập nhật ứng dụng này để khắc phục một số sự cố và cải thiện hiệu năng ứng dụng hơn.

Ratings and Reviews

3.5 out of 5
107 Ratings

107 Ratings

Hùng Giang 1413 ,

Cập nhật

Cập nhật bản đồ covid rất chậm. Ko xem được

mai hoài bảo ,

Nhận xét

Ứng dụng rất tuyệt vời

giàu 8899 ,

App vô dụng

Đăng kí nhận trợ cấp 5 tháng chưa được hỗ trợ, đặt câu hỏi hơn 1 tháng không trả lời

App Privacy

The developer, Tây Ninh, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Finance
Business
Finance
Finance
Business
Finance