1C:Quản lý văn bản 4+

1C Vietnam

Được thiết kế cho iPad

    • 5,0 • 4 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Tên tải ở App: 1C:Quản lý văn bản (ECM)

Mô tả:
1C:Quản lý văn bản (ECM) được nghiên cứu phát triển dựa trên công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP để xử lý công việc mọi lúc mọi nơi thậm chí khi không có Internet, với các tính năng nổi bật như sau:
Trả lời thư điện tử;
Thống nhất và phê duyệt văn bản;
Thực hiện các nhiệm vụ công việc;
Giao nhiệm vụ cho nhân viên khác;
Quản lý lịch làm việc;
Kiểm soát được thư điện tử, nhiệm vụ, tệp và quy trình.
1C:Quản lý văn bản bỏ túi được dùng để sử dụng cùng với các chương trình "1C:Quản lý văn bản Tập đoàn", "1C:Quản lý văn bản dành cho các cơ quan nhà nước", phiên bản 2.0 và 2.1

Có gì Mới

Phiên bản 2.1.12.20

1C:Quản lý văn bản phiên bản cập nhật

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
4 đánh giá

4 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, 1C Vietnam, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh