iPhone Screenshots

Description

Mô tả chức năng ứng dụng :

- Đăng ký và đăng nhập người dùng.
- Kết nối và chia sẻ cảm xúc với mọi người.
- Đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội .
- Theo dõi và tìm kiếm bạn bè.
- Bình luận trạng thái tương tác người dùng.
- Xem video mà cộng đồng chia sẽ trên mạng xã hội 1Feed.
- Tùy chọn xem những trạng thái mới nhất, xu hướng.

What’s New

Version 1.4

- Cập nhật ứng dụng.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, GCE MEDIA AND SOFTWARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like