Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

2 Pics 1 Word – Word Guessing Game - Pics Quiz is a simple addictive free word game. You See 2 pics and guess a word or phrase!

Example : You can see pics of Pine + Apple = Pineaple.

2 Pics To Word - 2 Pics 1 Word is the best free word games to play with friends? Both adults and kids will love this amazing new guessing word game.

Over 600+ fun word puzzles, can you guess all word?

2 Pics 1 Word is one of the best word games for kids. Help your kids to think from 2 Pics To 1 Word. Have a great time together with this amazing 2 pics 1 word puzzles.

Enjoy it , Train your mind. It help you to train your mind, and enjoy the joyful of game!

Brain competition, Puzzle game. The game is from easy to hard, let’s enjoy the invented game.

When you're stumped, try saying the words out loud or ask a friend via Facebook, Google+, Twitter,…

2 Pics 1 Word Features:

- Simple and highly addictive game play.
- More hint will help you solve this hard puzzle
- Easy to play
- Brain training gets even more fun, addicting and intense with the extreme difficulty picture!

Play now 2 Pics To Word - 2 Pics 1 Word - Word Guessing Game. Play game with your family and join millions of players worldwide for free!

Có gì Mới

Phiên bản 2.8

Update more Levels.

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

HarryTran299 ,

Brain game

I have a fun time with game

Phản Hồi Từ Nhà Phát Triển ,

thank you

S_Steven_S ,

Great

I've played this game all day. Thanks

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hai Tran, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Vị Trí

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích