Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

2 Pics 1 Word – Word Guessing Game - Pics Quiz is a simple addictive free word game. You See 2 pics and guess a word or phrase!

Example : You can see pics of Pine + Apple = Pineaple.

2 Pics To Word - 2 Pics 1 Word is the best free word games to play with friends? Both adults and kids will love this amazing new guessing word game.

Over 600+ fun word puzzles, can you guess all word?

2 Pics 1 Word is one of the best word games for kids. Help your kids to think from 2 Pics To 1 Word. Have a great time together with this amazing 2 pics 1 word puzzles.

Enjoy it , Train your mind. It help you to train your mind, and enjoy the joyful of game!

Brain competition, Puzzle game. The game is from easy to hard, let’s enjoy the invented game.

When you're stumped, try saying the words out loud or ask a friend via Facebook, Google+, Twitter,…

2 Pics 1 Word Features:

- Simple and highly addictive game play.
- More hint will help you solve this hard puzzle
- Easy to play
- Brain training gets even more fun, addicting and intense with the extreme difficulty picture!

Play now 2 Pics To Word - 2 Pics 1 Word - Word Guessing Game. Play game with your family and join millions of players worldwide for free!

Có gì Mới

Phiên bản 2.2

Update Level

Thông Tin

Nhà cung cấp
Hai Tran
Kích cỡ
56.2 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích

Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tuổi
4+
Bản quyền
Giá
Miễn phí
Mua In-App
  1. Money Pack 1 22.000đ
  2. Money Pack 2 45.000đ
  3. Money Pack 3 69.000đ

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích