246 KTV 4+

246 KTV

Thanh Nguyen Cong

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại SH đã có vị thế nhất định trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Pháp lý, Thiết kế và Thi công xây dựng.
Ứng dụng 246 KTV dành cho kỹ thuật viên nhận công việc từ khách hàng, công việc được xác nhận và hoàn thành theo trình tự theo trạng thái công việc.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.16

- Sửa lỗi cập nhật hình ảnh

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Thanh Nguyen Cong, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Danh Bạ
  • Nội Dung Của Người Dùng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Kinh doanh
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh