Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

We believe that centuries of virtuosic shoe-making heritage could get a touch with the contemporary 3D technology, and that how Virtus keeps both the tradition and innovation alive in our every pair.

With only three easy steps to capture a scan of the foot, the mobile application will process a dynamic gait analysis to build a comprehensive 3D model of each foot. Based on data collected from thousands sample of people around the world, the ideal accuracy is no less than 99,5%, which minimizes the problem from shipping and returning.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.7

- Fix bugs.
- Update logic app.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Mobiland, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tiện ích
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Tài chính
Kinh doanh
Hiệu suất
Kinh doanh
Hiệu suất