ACBS 4+

ACB SECURITIES CO. LTD

Được thiết kế cho iPhone

    • 3,9 • 35 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Là ứng dụng giao dịch Chứng khoán trực tuyến giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi thị trường và đặt lệnh nhanh chóng.

Có gì Mới

Phiên bản 1.9.2

ứng dụng update một vài lỗi nhỏ

Xếp hạng và Nhận xét

3,9/5
35 đánh giá

35 đánh giá

qtrieu ,

Lỗi mở tk

Ủa sao k có chổ để mở tài khoản vậy, chỉ có chức năng đăng nhập.

Bà Tèo ,

Cần bổ sung tính năng sắp xếp danh mục cá nhân theo ý muốn để tiện theo dõi

Cần bổ sung tính năng sắp xếp danh mục cá nhân các mã chứng khoán theo ý muốn để tiện theo dõi giống như app ACBS trade cũ. App mới đang sắp xếp danh sách các mã chứng khoán theo thứ tự thêm vào danh sách gây rời rạc khó theo dõi.

11828833773 ,

App lỗi

Hôm nay k hiển thị tài khoản

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ACB SECURITIES CO. LTD, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính