iPhone Screenshots

Description

Tất cả các sản phẩm từ Adafarmer đều được quản lý trên ứng dụng này:

- Tạo tài khoản người dùng
- Thêm thiết bị vào danh sách
- Theo dõi, điều khiển thiết bị
- Chia sẻ quyền truy cập với người dùng khác

What’s New

Version 0.1.5

Tính tiền điện theo thời gian thực cho Thiết bị đo tiêu thụ điện qua WiFi Adafarmer EM 2025, bằng biểu giá luỹ tiến 6 bậc hiện hành

Information

Provider
ADAFARMER COMPANY LIMITED
Size
36.1 MB
Category
Utilities
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like