AEP-TUAF 4+

TUAF E-Note

Huan Pham

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng được phát triển với sự giúp đỡ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, cung cấp nguồn thông tin, học liệu số, kết nối giữa giảng viên và sinh viên.

AEP-TUAF mang lại thông tin, phản hồi và tin tức liên quan cho người dùng. Cùng với đó, học sinh giảng viên có thể trao đổi dễ dàng với nhau qua ứng dụng.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.8

Sửa một số lỗi

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Huan Pham, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh doanh
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tham khảo
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục