Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Airtable is the easy way to create your own organizational databases. From indie filmmakers to cattle farmers, creators and creatives around the world are using Airtable to organize their lives, their way.

Use Airtable to create flexible checklists, organize collections or ideas, and manage customers or contacts — all in one place. Get started instantly with a variety of templates ranging from home improvement to store inventory, or easily piece together your own layout from scratch.

With Airtable, your iOS device suddenly becomes a database creation powerhouse — designed to let you easily swipe and tap your way to fully custom databases. It’s collaborative in real-time, so you can share with friends and teammates and always see their latest changes.

Here are some ways that Airtable is being used today:

▸ Organizing People and Customers

* Sales and customers
* Recruiting
* Public relations and media lists
* Business development
* Personal CRM
* Volunteer management
* Sports clubs
* Boy or Girl Scouts


▸ Cataloging Collections, Ideas, and Inventory

* Store or restaurant inventory
* Product catalogs
* Personal clothing collections
* Pet medical history
* Cattle and farm inventory
* Frequent flyer accounts
* Camping supplies


▸ Managing Projects and Tasks

* Team project management
* Events and conferences
* Blog editorial calendars
* Wedding planning
* Building inspection checklists
* Planning out novels
* Study guides
* Film production


Organize anything you can imagine with Airtable!

Có gì Mới

Phiên bản 6.7.1

Organize anything you can imagine with Airtable, a modern database created for everyone.

* Bug fixes and performance improvements

------

Questions, comments, or suggestions? We'd love to hear from you: support@airtable.com

Xếp hạng và Nhận xét

4,9/5
422 đánh giá

422 đánh giá

Canhpx ,

Pretty good compared to web version

Card view should be implemented

Châu Phụng ,

Cám ơn Airtable

Tôi sử dụng airtable để quản lý bán hàng online, và tôi thấy thật tuyệt vời, phần mềm giúp tôi lưu giữu đơn và giá hàng, nhiều tính năng vượt trội, tôi đã giới thiệu cho rất nhiều người và họ cũng đang sử dụng. Phản hồi của họ là rất hữu ích và tiện lợi

Mr Simple2 ,

Need to add the ability to Group records (like desktop version)

Need to add the ability to Group records (like desktop version)

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Formagrid, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ
  • Danh Bạ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích