Screenshots

Description

Ant Edu là ứng dụng mạng xã hội cung cấp thông tin dành riêng cho giáo dục Việt Nam. Được sử dụng cho tất cả các cấp học hiện tại. Các thông tin được cập nhập theo thời gian thực. Giao diện được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng.
Với Ant Edu bạn có thể:
- Nhận tin thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, nhà trường với đầy đủ ký tự có dấu.
- Truy cập Thời Khóa Biểu mới nhất từ nhà trường
- Trao đổi thông tin trực với giáo viên phụ trách qua Chat
- Cập nhập kết quả học tập
Trao đổi bài tập, kiến thức, hoạt động giữa các thành viên của lớp

What’s New

Version 1.0.1

- Sửa lỗi

Ratings and Reviews

4.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

App Privacy

The developer, Bui Anh Quy, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like