Screenshots

Description

Phần mềm kiểm kê tài sản,giúp kiểm kê,theo dõi và đánh giá chất lượng của tài sản qua các đợt kiểm kê
Chức năng chính của phần mềm :
- Tạo các đợt kiểm kê
- Kiểm kê tài sản bằng barcode
- Kiểm kê tài sản thủ công bằng cách nhập mã barcode
- Xem danh sách tài sản đã kiểm kê
- Đánh giá chất lượng cho các tài sản đã kiểm kê

What’s New

Version 1.3

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

- Cập nhật tính năng mới
- Chỉnh sửa giao diện

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Hoang Mai Long, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like