Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Introducing AOK Mobile Wallet.

Safe way to store, receive and send AOK Coins, release by AOK21, whose main idea is to create a successful case as a blockchain platform that acts as a reliable middle man for distributing excellent products from the world and reorganize the map of the distribution industry.

AOK Wallet features
- Coin transfer history can be checked at a glance.
- Protect your savings by string password.
- Input addresses through QR code.
- Send transactions with lockup.
- Use the address book to send coins to your friends.

We will always do our best to enhance security and increase convenience for our users.

Có gì Mới

Phiên bản 2.2.1

Changelist:
- fixed bugs
- added unsecured import by Recovery Phrase
- added authorization by QR Code

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
4 đánh giá

4 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, AOK21, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích