ApecMis System 4+

Apec Securities

Designed for iPhone

    • 3.3 • 4 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Hệ thống thông tin nội bộ APEC - APEC MIS là hệ thống giúp các cán bộ nhân viên quản lý thông tin cá nhân, tra cứu thông tin nhân viên, dữ liệu chấm công, quản lý đơn xin nghỉ phép, đơn công tác, đơn xin vắng mặt,... và nhiều tính năng khác.
Hệ thống bao gồm các chức năng:
+ Tra cứu thông tin nhân viên
+ Tra cứu dữ liệu chấm công
+ Tra cứu dữ liệu công phép
+ Quản lý đơn yêu cầu
+ Tra cứu đơn xin văn phòng phẩm
+ Tra cứu lịch Morning Talk
+ Tra cứu Tổng hợp chấm công theo ngày
+ Tra cứu thông báo KPI từ phòng HCNS

What’s New

Version 2.0.3

- Bổ sung chức năng tạo đơn thể dục/thiền tại nhà

Ratings and Reviews

3.3 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Rin sesshoumaru ,

Abond

Phần mềm tiện lợi

vampire_111984 ,

Lãnh đạo không có tâm

Anh Lăng hãy là người tử tế

App Privacy

The developer, Apec Securities, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Finance
Business
Finance
Business
Utilities
Utilities

You Might Also Like

Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking