App Store Connect 4+

Apple

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Use App Store Connect for iPhone and iPad to manage apps you've developed for the App Store. View app statuses, manage TestFlight beta testing, manage App Store submissions, and monitor app performance and sales — all from your device. You can even receive notifications about key events, like when a user posts a review, so you can quickly respond.

Có gì Mới

Phiên bản 1.10

This update includes an updated UI for tester groups, stability improvements, and bug fixes.

Xếp hạng và Nhận xét

4,8/5
1,1 N đánh giá

1,1 N đánh giá

meomo108 ,

very useful

Good

iu cái app này 3000❤️ ,

Không đăng nhập đc

Chán

omegapiiomega ,

The TabBar was disappeared.

[iOS 14.3, iPhone 7 plus, App version: 1.6 (1027.0)]

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Apple, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Danh Bạ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Khác

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Lịch Sử Tìm Kiếm
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giải trí
Nhạc
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Sách

Có Thể Bạn Cũng Thích

Công cụ Nhà phát triển
Công cụ Nhà phát triển
Công cụ Nhà phát triển
Công cụ Nhà phát triển
Công cụ Nhà phát triển
Công cụ Nhà phát triển